Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση μας σεβόμενη τη σημασία που έχει η ορθή συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της καθώς και των επισκεπτών/χρηστών του e-shop, δηλώνει ρητά ότι τηρεί όλα τα εχέγγυα ασφαλούς διαχείρισης και προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση των όσων ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο και ισχύει σήμερα.
H προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε και γιατί.
Για όλες τις παρεχόμενες από την επιχείρηση μας υπηρεσίες, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, είναι η ατομική επιχείρηση «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με έδρα τη Ραφήνα, οδός Λητούς αρ. 11, ΤΚ 19009, Ελλάδα, dpo@aenalia.com, +30 22940 25495.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, η Επιχείρηση ενδέχεται να επεξεργάζεται:

 • Τα δεδομένα που εσείς έχετε εισάγει για την εγγραφή στην ιστοσελίδα και στις προσφερόμενες υπηρεσίες (όνομα χρήστη, σύνθημα για εισαγωγή στη σελίδα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, κλπ),
 • Προσωπικά δεδομένα που αυτόματα συλλέγονται κατά την περιήγησή σας (ΙΡ διεύθυνση, τύπος συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης, ιστοσελίδα ανακατεύθυνσης, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης),
 • Δεδομένα τα οποία τέθηκαν σε επεξεργασία στα πλαίσια μιας αγοραπωλησίας ενός προϊόντος / παραγγελίας, πραγματοποιηθείσες πληρωμές, κλπ).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της πλατφόρμας,
 • Ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης,
 • Ανταπόκριση στα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω των διαύλων της εξυπηρέτησης πελατών,
 • Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για να σας κρατάμε ενήμερους για εκπτώσεις και νέες συλλογές, αφού προηγηθεί η ρητή συγκατάθεση σας στη λήψη αλληλογραφίας τέτοιου περιεχομένου,
 • Για να είμαστε ενήμεροι για τις προτιμήσεις σας και να διασφαλίζουμε έτσι ότι σας προσφέρουμε αυτό που επιθυμείτε και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί,
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις (φορολογικές, λογιστικές, κ.α.),
 • Για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα και αιτήσεις που υποβάλλετε μέσω των διαύλων Εξυπηρέτησης Πελατών (e-mail, τηλεφωνικώς, social media),
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ: Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ λόγω της συγκατάθεσης που μας δίνετε π.χ. όταν μας εξουσιοδοτείτε να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις στην κινητή συσκευή σας ή όταν αποδεχτείτε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια ή για να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες σας στην Πλατφόρμα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας, δικαιούμαστε να σας αποστέλλουμε, σε τακτικά διαστήματα, μηνύματα προωθητικού/ διαφημιστικού περιεχομένου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), με σκοπό να ενημερώνεστε για τα νέα της επιχείρησης μας και για να σας βοηθήσουμε να ‘εξερευνήσετε’ τις νέες μας συλλογές.
Πώς να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/ διαφημιστικά μηνύματα από την AENALIA:
α) κλικάροντας το σύνδεσμο ‘unsubscribe’ ο οποίος θα βρίσκεται σε κάθε email που θα λαμβάνετε από την επιχείρηση μας
β) επικοινωνώντας μαζί μας στο contact@aenalia.com, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα.
Η επιχείρηση μας μόλις λάβει το αίτημα σας, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, θα το επεξεργαστεί και θα σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ηλεκτρονική αλληλογραφία (email).

 • Προκειμένου να σας προβάλλουμε εξειδικευμένες πληροφορίες, θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς (όπως η περιήγηση που κάνετε, οι προτιμήσεις σας ή το ιστορικό αγορών σας και τα Αγαπημένα) και τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε, όπως το εύρος ηλικίας ή η γλώσσα, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτή είναι επωφελής και για εσάς καθώς σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως χρήστης και να αποκτήσετε πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679.

Ενδέχεται τρίτες εταιρείες πληροφορικής (εκτελούντες την επεξεργασία) να διαχειρίζονται κάποιες από τις ιστοσελίδες μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι εάν και εφόσον έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τηρείται επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία τους.

Η επιχείρηση μας δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες χρηστών/επισκεπτών.
Ωστόσο, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να τύχουν οι παρακάτω κατηγορίες συνεργαζόμενων με την AENALIA εταιριών-επιχειρήσεων, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία:

 • Εταιρείες που συμβάλλουν στην ορθή και ομαλή λειτουργία του e-shop μας και για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων και ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και εταιρείες ταχυμεταφορών (courier services).
 • Εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών διαφημιστικού και προωθητικού χαρακτήρα,
 • Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (τράπεζες) στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης

Η Επιχείρηση και η ιστοσελίδα της απευθύνεται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος (δέκατο όγδοο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Επιχείρησης, η Επιχείρηση δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κατά τη συλλογή των δεδομένων, η Επιχείρηση αντιληφθεί ότι το υποκείμενο των δεδομένων / χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, η Επιχείρηση δεσμεύεται να μην επεξεργασθεί τα προσωπικά του δεδομένα.

Η Εταιρεία θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση, (β) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που την βαρύνει, (γ) όσο απαιτείται ενόψει της νομικής θέσης που βρίσκεται η Εταιρεία (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων, έλεγχοι ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.), δ) όσο χρονικό διάστημα το υποκείμενο διατηρεί ενεργό το λογαριασμό του.

Δικαιώματα Υποκειμένου

Σε περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιχείρηση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Επιχείρηση δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία,

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν η Επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα σας, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,

Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο),

 • Το δικαίωμα να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/ διαφημιστικά μηνύματα από την επιχείρηση μας μέσω του συνδέσμου ‘unsubscribe’, ο οποίος υπάρχει σε κάθε σχετικό email που λαμβάνετε από εμάς,

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία,

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή βασίζεται στην νομική βάση (Άρθρο 6 (1) (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού) η οποία θα ικανοποιηθεί εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους,

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να αιτηθείτε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο του Κανονισμού α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα,

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στην εξαίρεσή σας από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Πολιτική cookies

Για να βελτιώσουμε τη φιλική προς το χρήστη πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, τα cookies χρησιμεύουν επίσης για να παρακολουθούν τις προτιμήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αυτό μας βοηθά να προσαρμόσουμε καλύτερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τις προσφορές μας προς εσάς. Τα cookies δεν μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του συστήματος του browser σας καθώς και να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν τις προσφορές μας χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τα cookies. Εάν έχετε επιλέξει να μην δέχεστε cookies ωστόσο, μπορεί να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από τα πλήρη χαρακτηριστικά του site μας.
Στο aenalia.com χρησιμοποιούμε cookies που διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα necessary (απαραίτητα) cookies και τα non-necessary.
Τα Necessary cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του Site. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο cookies που διασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και δυνατότητες ασφάλειας του ιστότοπου. Δεν αποθηκεύουν κανένα προσωπικό σας στοιχείο.
Τα Non-Necessary cookies είναι όλα τα cookies που δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου και χρησιμοποιούνται ειδικά για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων χρήστη μέσω αναλυτικών στοιχείων, διαφημίσεων και άλλων ενσωματωμένων περιεχομένων. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Cookies πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει την συναινέση του χρήστη. Σε αυτού του τύπου cookies ανήκουν cookies που μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου μας και να παρακολουθούμε τις πηγές επισκεψιμότητας,συλλέγοντας δεδομένα. Μπορούν επίσης νας μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια προϊόντα και ενέργειες είναι πιο δημοφιλή.
Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κλπ..
Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη περιοχή υποστήριξης και βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο για οδηγίες σχετικά με το πώς να εντοπίσετε το αρχείο ή τον κατάλογο που αποθηκεύει cookies.

Η Επιχείρηση εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία αυτή κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ατομική επιχείρηση «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟY» με έδρα τη Ραφήνα, οδός Λητούς αρ. 11, ΤΚ 19009, Ελλάδα, dpo@aenalia.com, +30 22940 25495.
Η Επιχείρηση παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ακόμη και στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση DPO@aenalia.com είτε μέσω επίσημης επιστολής στην έδρα της επιχείρησης :
AENALIA
Υπόψη DPO
οδός Λητούς αρ. 11,
Ραφήνα, ΤΚ 19009, Ελλάδα
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση, εντός της ως άνω προθεσμίας θα σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Έχετε, δε, το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30210 6475600
Fax: +30210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Εντούτοις, θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Επιχείρηση πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή.

Πολιτική ασφαλείας

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κανένα στοιχείο της κάρτας δεν εισάγεται / καταγράφεται / αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Εγγραφείτε και θα έχετε 10% έκπτωση στην πρώτη σας αγορά!

EMAIL

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ aenalia.com

Log in

Create an account

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εμπειρίας σας σε αυτόν τον ιστότοπο, για τη διαχείριση της πρόσβασης στον λογαριασμό σας και για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου μας.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

SHOPPING BAG (0)